استعلام گارانتی

قابل توجه مشتریان عزیز!
شما می توانید جهت اطمینان از وضعیت گارانتی دستگاه خود با وارد کردن شناسه 15 رقمی دستگاه در قسمت مشخص شده در وبسایت همتا اقدام به استعلام گارانتی نمایید.

استعلام گارانتی
فهرست