بررسی شکایات

از این که شرکت پرگاس همراه هوشمند خاورمیانه را انتخاب کرده اید کمال تشکر را داریم و امیدواریم بتوانیم رضایت و اعتماد کامل شما عزیزان را جلب نماییم.

در این راستا از شما مشتری گرامی خواستاریم درصورت عدم رضایت از نحوه ی دریافت خدمات همکاران ما را در واحد پشتیبانی و نظارت مطلع سازید.

نوع شکایت

فهرست